Adatkezelési Tájékoztató a Jövőálló.Kampusz Aktivitásához kapcsolódóan

1. A Tájékoztató célja és hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy tájékoztassa az érintetteket a Samsung Electronics Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16, adatkezelő képviselője és elérhetősége: Kiss Tamás - tamas.kiss@samsung.com …, adatkezelő adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetősége: tamas.kiss@samsung.com… a továbbiakban: „Adatkezelő”) megbízásából az MMS Communications Hungary Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 17., cégjegyzékszám: 01-09-075283, adószám: 10516771-2-44, adatfeldolgozó adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetősége: balazs.simics@leoburnett.com) mint adatfeldolgozó (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”) által és a Universum 8 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-049401, adószám: 26084673-2-43) mint al-adatfeldolgozó (továbbiakban: „Al-adatfeldolgozó”) és más adatfeldolgozók által végzett, adatkezelésről a Jövőálló.Kampusz aktivitáshoz (a továbbiakban: „Jövőálló.Kampusz Aktivitás”) kapcsolódó adatkezelésről, valamint biztosítsa az adatvédelem elveinek, az információs önrendelkezési jognak az érvényesülését, azzal, hogy a személyes adatok vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelése érdekében az alábbi előzetes tájékoztatást adja. A jelen tájékoztató a Jövőálló.Kampusz Aktivitással összefüggésben megvalósuló adatkezelésről nyújt tájékoztatást, amely egy része az Adatfeldolgozó által üzemeltetett jovoalloakademia.hu weboldalon, más része pedig Minecraft játékon belül valósul meg. A „Minecraft” nem az Adatkezelő, és nem az Adatfeldolgozók terméke, sem az Adatkezelő, sem az Adatfeldolgozók nem a Minecraft védjegy birtokosai. A Minecraft a Mojang AB (Söder Mälarstrand 43 SE-11825, Stockholm, Sweden organization number: 556819-2388 és a Microsoft Corporation One Microsoft Way Redmond, WA 98052-6399, U.S.A) tulajdona. A Minecraft használatára kizárólag ezen vállalatok és jogosultak által meghatározott szabályok és felhasználási feltételek vonatkoznak.

2. Irányadó jogszabályok

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”)
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”)
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

A teljes Jövőálló.Kampusz Aktivitás rövid leírása: az építő verseny keretében alkalmad nyílik arra, hogy –egyedül vagy maximum 4 fős csapatokban – egyedi építményeket hozz létre. Ezekre az építményekre a jovoalloakadémia oldalán (továbbiakban: „Website”) lehet majd szavazni az építési időszakban. A szavazás során kiválasztásra kerül a 10 legszebb építmény, amely bekerül a döntő élő show-ba, ahol influenszerekből és gamerekből álló 4 tagú zsűri választja ki a nyertes alkotást, amely alkotás lesz a virtuális konferencia helyszíne. A döntő élő show keretében ezenkívül közönségszavazás során kiválasztják a közönségdíjas alkotást is. A Jövőálló.Kampusz Aktivitás során több különböző nyeremény kerül kiosztásra, illetve sorsolásra. Ezen nyeremények egy része tárgyi nyeremény, más része pedig ingame reward-ok. Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a Jövőálló.Kampusz Aktivitáshoz kapcsolódó adatkezelések. Az építő verseny menetét és leírását a Játék- és Nyereményszabályzata tartalmazza (a továbbiakban: Játék- és Nyereményszabályzat) ami a jelen Tájékoztatóval együtt elérhető a Website-on.

[3.] Privát sJövőálló.Kampusz szerverre történő belépés

A Website Jövőálló.Kampusz aloldalán elérhető a Jövőálló.Kampusz Aktivitásra létrehozott szerver neve és címe. A Minecraft fiókoddal és a Website-on található szerver információkkal tudsz belépni a Jövőálló.Kampusz Aktivitás szerverére.

Cél: a teljes Jövőálló.Kampusz Aktivitás menetének és feltételeinek megismerése (ideértve a Jövőálló.Kampusz Aktivitás nyereményjátékot is), ehhez kapcsolódan a Jövőálló.Kampusz Aktivitásra létrehozott privát szerver nevének és címének megküldése.

Kezelt adatok köre: neved, email címed, az, hogy elmúltál-e már 18 éves vagy nem.

Amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a kezelt adatok köre: neved, szülő vagy törvényes képviselő neve, szülő vagy törvényes képviselő email címe.

Jogalap: az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a „Regisztrálok” gombra történő kattintást megelőzően a

 • Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és kifejezetten hozzájárulok az abban bemutatott, a Jövőálló.Kampusz Aktivitással kapcsolatos adatkezeléshez” kijelentés, valamint a
 • „A Játék- és nyereményszabályzatban foglaltakat megismertem és nyilatkozom, hogy elfogadom az abban foglalt feltételeket.” kijelentések mellett található üres check-box-ba történő kattintással lehet kifejezni.ű

Az adatkezelés leírása: az Érintett a Website-on nevének, email címének, életkorának (elmúltál-e 18 éves vagy nem) megadását követően, illetőleg az Érintetti nyilatkozatok melletti üres check-boxba történő kattintást követően a „Regisztrálok” gombra kattintással tudja jelezni a privát szerverre történő csatlakozási szándékot (ha még nem vagy 18 éves, abban az esetben a regisztrációhoz szükséges lesz a szülő/törvényes képviselő nevére, email címére is.) A regisztrációt követően a megadott email címre egy visszaigazoló email érkezik a regisztrációról, amelyben szereplő linkre történő kattintással meg tudod erősíteni a regisztrációdat (ha még nem vagy 18 éves, abban az esetben ez az email a szülőd/törvényes képviselőd email címére érkezik és neki szükséges a megerősítést megtennie). A regisztrációt követően emailben kapod meg a privát szerver nevét és címét.

Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: az Érintett nem tud észt venni a Jövőálló.Kampusz Aktivitásban (ideértve a Jövőálló.Kampusz Aktivitás nyereményjátékait is), az Érintett nem tud csatlakozni a privát szerverre.

Adatkezelés időtartama: az Építő verseny lezárást követő 6 hónap, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

3.[4.] Az Építő verseny

A Jövőálló.Kampusz Aktivitásra létrehozott privát szerveren (továbbiakban: „Szerver”) valósul meg az építő verseny (továbbiakban: „Építő verseny”). A privát Sszerveren elérhető Építő Versenyhez és játékokhoz (különböző ingame miniaktivitások) a privát Sszerver név és Sszerver cím használatával és a Minecraft fiókoddal tudsz bejelentkezni. A bejelentkezést követően egy lobbyba kerülsz, ahol a chat ablakban tudod megismerni a jelen Tájékoztatót és a Játék- és Nyereményszabályzatot és el tudod foglalni az abban foglaltakat, hozzájárulva ezzel az Építő versenyhez és a játékokhoz, valamint a nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezeléshez. Amennyiben nem fogadod el a Játék- és Nyereményszabáyzatban, illetve a Tájékoztatóban foglaltakat úgy nem tartózkodhatsz a Szerveren.

Fontos, hogy amennyiben még nem vagy 18 éves, úgy csak szülői engedéllyel vehetsz részt az Építő versenyben, illetve az egyéb ingame játékokban, amiatt, mert az Építő versenyhez és az ingame játékokhoz is további adatkezelés kapcsolódik (játék és nyereményjáték). Az Adatkezelő az Al-adatfeldolgozó útján az Építő verseny során, illetve az ingame játékok során bármikor bekérheti Tőled a szülői engedélyt ellenőrzés céljából. Szülői engedély hiányában az Adatkezelő kizárhat a Szerverről, vagyis így az Építő versenyből, ingame játékokból, valamint az ezekhez kapcsolódó nyereménysorsolásból.

Cél: az érintettek (játékosok) önállóan (vagy maximum 4 fős csapatban) egyedi és lenyűgöző építményeket hozzanak létre a privát szerveren.

Kezelt adatok köre: Gamertag, az érintetthez rendelt parcella, IP cím

Jogalap: az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a Szerverre történő első bejelentkezés során a lobbyban történő nyilatkozattétel jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott módonútján fejezett ki.

Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: az Érintett nem tud bejelentkezni és nem tud részt venni az Építő versenyen.

Az adatkezelés időtartama: az Építő verseny lezárást követő 6 hónap, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

4.[5.] Ingame miniaktivitások

A Jövőálló.Kampusz Aktivitásra létrehozott privát szerveren 2024. 05. 09.... napjától a következő Minecraft alapú játékok érhetőek el:

 • Bedwars: egy csapat alapú stratégiai játék, ahol a cél az ellenfelek ágyainak megsemmisítése és a saját ágy védelme.
 • SkyPVP: egy PvP (játékos kontra játékos) mód, ahol a játékosok lebegő szigeteken harcolnak a túlélésért.
 • Duel Arena Verseny: egyéni vagy csapatalapú PvP összecsapások egy arénában.

Cél: az érintettek a fent megnevezett aktivitásokban történő részvétele, amelyekkel egyidejűleg ingame jutalmakat szerezhetnek és nyereményeket nyithatnak meg, melyek bekerülnek a közös nyereménypool-ba, amely nyeremények az érintettek között kisorsolásra kerülnek.

Kezelt adatok köre: Gamertag, IP cím

Jogalap: az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a Szerverre történő első bejelentkezés során a lobbyban történő nyilatkozattétel útjánmelyet a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott módon fejezett ki.

Az adatkezelés időtartama: az Építő verseny lezárást követő 6 hónap, ezt követően az adatok törlésre kerülnek.

5.[6.] Jövőálló.Kampusz szavazás

Cél: a Website-on a Jövőálló.Kampusz aloldalon közzétett épületek közül a legnépszerűbb épület (Jövőálló.Kampusz) kiválasztása.

Kezelt adatok köre: neved, email címed, az, hogy elmúltál-e már 18 éves vagy nem.
Amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a kezelt adatok köre: neved, szülő vagy törvényes képviselő neve, szülő vagy törvényes képviselő email címe.

Jogalap: az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a „Regisztrálok” gombra történő kattintást megelőzően a

 • Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismertem és kifejezetten hozzájárulok az abban bemutatott, a Jövőálló.Kampusz Aktivitással kapcsolatos adatkezeléshez” kijelentés, valamint a
 • „A Játék- és nyereményszabályzatban foglaltakat megismertem és nyilatkozom, hogy elfogadom az abban foglalt feltételeket.” kijelentések mellett található üres check-box-ba történő kattintással tud kifejezni.

Az adatkezelés leírása: az Érintett a website-on nevének, email címének, életkorának megadását (elmúltál-e 18 éves vagy nem) követően, illetőleg az Érintetti nyilatkozat melletti üres check-boxba történő kattintást követően a „Regisztrálok” gombra kattintással tudod jelezni a szavazási szándékodat (ha még nem vagy 18 éves, abban az esetben a regisztrációhoz szükséges lesz a szülő/törvényes képviselő nevére, email címére is.) A regisztrációt követően a megadott email címre egy visszaigazoló email érkezik a regisztrációról, amelyben szereplő linkre történő kattintással meg tudod erősíteni a regisztrációdat (ha még nem vagy 18 éves, abban az esetben ez az email a szülőd/törvényes képviselőd email címére érkezik és neki szükséges a megerősítést megtennie). A regisztrációt követően tudsz szavazni. Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: az Érintett nem tud szavazni és nem tud részt venni a sorsolásban sem.

Adatkezelés időtartama: a szavazást követő 30 napon belül az adatok törlésre kerülnek.

A regisztrációhoz kapcsolódóan további egy adatkezeléshez kéri az Érintett hozzájárulását (18 éven aluli Érintett esetében a szülő vagy törvényes képviselő neve, szülő vagy törvényes képviselő hozzájárulását) az

Adatkezelő:

Hírlevélre történő feliratkozás
Cél: hírlevél küldése a Jövőálló Akadémia közösséggel, Jövőálló.Kampusz Aktivitásról kapcsolatos hírekről, eseményekről
Kezelt adatok köre: neved, email címed
Jogalap: az érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a„Regisztrálok” gombra történő kattintást megelőzően a „Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 
megismertem és nyilatkozom, hogy feliratkozom a hírlevélre”. Az adatkezelés leírása: azon Érintettek számára, akik ehhez hozzájárulásukat adták, vagyis kifejezetten úgy nyilatkoznak, hogy szeretnének feliratkozni a hírlevélre, azok számára Jövőálló.Kampusz Aktivitás soránaz Adatkezelő hírleveleket fog küldeni, a Jövőállókkal kapcsolatos hírekről, eseményekről.. A regisztrációt követően a megadott email címre egy visszaigazoló email érkezik a regisztrációról, amelyben szereplő linkre történő kattintással meg tudod erősíteni a hírlevélre történő feliratkozást is (ha még nem vagy 18 éves, abban az esetben ez az email a szülőd/törvényes képviselőd email címére érkezik és neki szükséges a megerősítést megtennie). Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: az Érintett nem értesül a Jövőálló Akadémia közösséggel, illetve a Jövőálló.Kampusz Aktivitással kapcsolatos hírekről. Adatkezelés időtartama: 2024. 06. 30.

6.[7.] A Jövőálló.Kampusz Aktivitáshoz kapcsolódó nyereményjáték és az azzal kapcsolatos adatkezelés

A Jövőálló.Kampusz Aktivitás során különböző nyeremények kerülnek kiosztásra, sorsolásra.

6.1. Nyertes alkotás és a közönségdíjas alkotás díjazása

Cél: a díjazás vonatkozásában kapcsolatfelvétel az érintettekkel és a nyeremények eljuttatásához szükséges adatok egyeztetése, nyeremény eljuttatása.

Az adatkezelés leírása: az Építő versennyel kapcsolatban a Döntő Show keretében a zsűri kiválasztja az általuk három legjobbnak ítélt építményt, illetve megválasztásra kerül a közönségdíjas építmény is. A nyertes építmények és a közönségdíjas építmény kiválasztását követően a játékon belül az Al-adatfeldolgozó felveszi a kapcsolatot az Érintettekkel annak érdekében, hogy a nyeremény eljuttatásához szükséges adatokat egyeztetni tudjátok. Ehhez az Al-adatfeldolgozó a játékon belül megküld számodra egy telefonszámot, amelyen keresztül kéri, hogy vedd fel velük a kapcsolatot (amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő vegye fel az Al-adatfeldolgozóval a kapcsolatot). A kapcsolatfelvétel során egyeztetésre kerül, hogy milyen módon tudod vagy tudja a szülő/törvényes képviselő megadni a szükséges adatokat. Az adatok megadásával, hozzájárulásodat fejezed ki vagy amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a szülő/törvényes képviselő hozzájárulását fejezi ki ahhoz, hogy az adatokat a nyeremény eljuttatásával kapcsolatban az Adatkezelő kezelje. Fontos, hogy a nyeremények eljuttatását követően az adatokat az Adatkezelő már nem hozzájárulás alapján, hanem a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséshez kezeli.

Kezelt adatok köre:

 • a kapcsolatfelvételhez: Gamertag
 • a nyeremények eljuttatásához: az érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, adóazonosító jele. Amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a kezelt adatok köre: érintett neve, szülő vagy törvényes képviselő neve, szülő vagy törvényes képviselő email címe, telefonszáma, lakcím, adóazonosító jel.

Jogalap:

 • a kapcsolatfelvételhez : az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a Szerverre történő első bejelentkezés során a lobbyban történő nyilatkozattétel a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott módon útján fejezett ki.
 • a nyeremények eljuttatásához : az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, melyet a fentiekben megjelölt adatok megadásával tudsz kifejezni vagy amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a szülőd/törvényes képviselőd az adatok megadásával tudja kifejezni. A nyeremény megküldését követően az adóazonosító jel kezelése (jogszabályban meghatározott ideig történő nyilvántartása) a nyeremény megküldését követően már nem az Érintett hozzájárulásán, hanem az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) alapul.

Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt.

Adatkezelés időtartama: a nyertesek adatainak kezelése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések elévülési idejéhez igazodóan 5 évig kezeli, ez alól kivétel a nyeremény megküldéséhez kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő könyvviteli elszámolásában az Érintett adóazonosító jele, amelyet a Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

6.2 Ingame jutalmak és feloldható nyeremények

A Jövőálló.Kampusz Aktivitásban résztvevő játékosok különböző ingame jutalmakat kapnak. Az ingame jutalmak között vannak feloldható nyeremények, amelyek aktivitás alapján nyílnak meg. A megnyílt nyeremények a játékosok (érintettek) között sorsolással kerülnek kiosztásra. Ezen kívül az Építő versenyen résztvevő játékosok közül is további nyeremények kerülnek kisorsolásra. A sorsolás az ingame miniaktivitások részét képező adatkezelési művelet, így ennek jogalapja is az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a Szerverre történő első bejelentkezés során a lobbyban történő nyilatkozattétel a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott módonútján fejezett ki.

Cél: kapcsolatfelvétel az érintettekkel és a nyeremények eljuttatásához szükséges adatok egyeztetése, nyeremény eljuttatása.

Az adatkezelés leírása: a kisorsolt játékosokkal a sorsolást követően a játékon belül az Al-adatfeldolgozó felveszi a kapcsolatot az érintettel annak érdekében, hogy a nyeremény eljuttatásához szükséges adatokat egyeztetni tudjátok. Ehhez az Al-adatfeldolgozó a játékon belül megküld számodra egy telefonszámot, amelyen keresztül kéri, hogy vedd fel velük a kapcsolatot (amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy kérjük, hogy a szülő/törvényes képviselő vegye fel az Al-adatfeldolgozóval a kapcsolatot). A kapcsolatfelvétel során egyeztetésre kerül, hogy milyen módon tudod vagy tudja a szülő/törvényes képviselő megadni a szükséges adatokat. Fontos, hogy a nyeremények eljuttatását követően az adatokat az adatkezelő már nem hozzájárulás alapján, hanem a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítééshez kezeli.

Kezelt adatok köre:

 • a sorsolás olyan eszköz segítségével történik, amely véletlenszerű eredményt biztosít, és amelynek során az Adatkezelő által kezelt adatok nem kerülnek továbbításra harmadik személy részére
 • a kapcsolatfelvételhez: Gamertag
 • nyeremény átadásához: érintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, adóazonosító jele.

Amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a kezelt adatok köre: érintett neve, szülő vagy törvényes képviselő neve, szülő vagy törvényes képviselő email címe, telefonszám, lakcím, adóazonosító jel.

Jogalap:

 • a kapcsolatfelvételhez : az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a Szerverre történő első bejelentkezés során a lobbyban történő nyilatkozattétela jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott módon útján fejezett ki.
 • a nyeremények eljuttatásához : az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a fentiekben megjelölt adatok megadásával tudsz kifejezni vagy amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a szülőd/törvényes képviselőd az adatok megadásával tudja kifejezni. A nyeremény megküldését követően az adóazonosító jel kezelése (jogszabályban meghatározott ideig történő nyilvántartása) a nyeremény megküldését követően már nem az Érintett hozzájárulásán, hanem az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) alapul.

Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt.

Adatkezelés időtartama: a nyertesek adatainak kezelése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések elévülési idejéhez igazodóan 5 évig kezeli, ez alól kivétel a nyeremény megküldéséhez kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő könyvviteli elszámolásában az Érintett adóazonosító jele, amelyet a Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

6.3. Szavazáshoz kapcsolódó sorsolás

Cél: kapcsolatfelvétel az érintettekkel és a nyeremények eljuttatásához szükséges adatok egyeztetése, nyeremény eljuttatása. Az adatkezelés leírása: a kisorsolt érintettekkel a sorsolást követően az Adatfeldolgozó felveszi a kapcsolatot annak érdekében, hogy a nyeremény eljuttatásához szükséges adatokat egyeztetni tudjátok. Az Adatfeldolgozó küld számodra egy emailt, amelyre válaszolva meg tudod adni az adataidat (amennyiben még nem múltál el 18 éves, a szülő vagy törvényes képviselő email címére küld emailt, és ez esetben a szülő/törvényes képviselő küldi meg a szükséges adatokat). A válaszemaillel, illetve amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a szülő/törvényes képviselő által megküldött email útján hozzájárulásodat fejezed ki ahhoz, hogy az adatokat a nyeremény eljuttatásával kapcsolatban az adatkezelő kezelje. Fontos, hogy a nyeremények eljuttatását követően az adatokat az adatkezelő már nem hozzájárulás alapján, hanem a rá vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítééshez kezeli.

Kezelt adatok köre: érintett neve, email címe, telefonszáma, lakcíme, adóazonosító jele.
Amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a kezelt adatok köre: érintett neve, szülő vagy törvényes képviselő neve, szülő vagy törvényes képviselő email címe, lakcím, adóazonosító jel.

Jogalap: az Érintett kifejezett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), melyet a fentiekben megjelölt adatokat tartalmazó válaszemail vagy amennyiben még nem múltál el 18 éves, úgy a szülőd/törvényes képviselőd az adatokat tartalmazó email elküldésével tudod/tudja kifejezni. A nyeremény megküldését követően az adóazonosító jel kezelése (jogszabályban meghatározott ideig történő nyilvántartása) a nyeremény megküldését követően már nem az Érintett hozzájárulásán, hanem az Adatkezelő jogi kötelezettség teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) alapul.

Az adatszolgáltatás lehetséges elmaradásának következményei: a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt

Adatkezelés időtartama: a nyertesek adatainak kezelése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján a követelések elévülési idejéhez igazodóan 5 évig kezeli, ez alól kivétel a nyeremény megküldéséhez kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában az Adatkezelő könyvviteli elszámolásában az Érintett adóazonosító jele, amelyet a Számviteli tv. 169. § (1) és (2) bekezdése alapján 8 évig köteles megőrizni.

7.[8.] Hozzájárulás utólagos visszavonása

A hozzájárulás önkéntességére tekintettel - amennyiben meggondolod magad – az adatkezelés időtartama alatt bármikor visszavonhatod (a visszavonás nem érinti a már megtörtént felhasználás jogszerűségét) és az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható intézkedéseket kérelmed teljesítése érdekében, az adataidat pedig haladéktalanul töröljük. Kérjük, hogy a hozzájárulás visszavonására irányuló szándékod a következő email címen jelezd: info@jovoalloakademia.hu

8.[9.] Az Adatfeldolgozók adatai

Annak érdekében, hogy a Jövőálló.Kampusz Aktivitással kapcsolatban teljes körű kiszolgálást tudjunk biztosítani az alábbi adatfeldolgozókkal dolgozunk együtt:

Cégnév Székhely Tevékenység Szerepkör Adatkezelési tájékoztató
MMS Communications Hungary Kft. 1056 Budapest, Irányi utca 17 Jövőálló.Kampusz Aktivitás koordinálása adatfeldolgozó

 

Universum 8 Zrt. 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49 Jövőálló.Kampusz Aktivitás lebonyolítása al-adatfeldolgozó (Lebonyolító)

 

Sonrisa Informatikai Kft. 1022 Budapest, Bég utca 3-5. 1. em. 108. Jövőálló Akadémia weboldal üzemeltetése al-adatfeldolgozó

 

Rackforest Kft.

1132 Budapest,

Victor Hugo u. 18-22.

Tárhelyszolgáltatás al-al- adatfeldolgozó Link
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2. Csomagszállítás al-al-adatfeldolgozó, adatkezelő Link
Google Ireland Ltd. Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Dublin Tárhelyszolgáltatás al-aladatfeldolgozó Link

Kérjük, hogy tájékozódj a Minecraft adatkezeléséről, melyről információt a következő linken érhetsz el: privacy.microsoft.com/hu-hu/privacystatement Az adatfeldolgozókon kívül személyes adatokat csak abban az esetben osztunk meg más szervvel, amennyiben jogszabály, vagy közhatalmi szerv kötelez rá.

9.[10.] Automatizált döntéshozatal

Nem történik profilalkotás, illetve automatizált döntéshozatal. Az alkalmazott sorsolási módszer nem tekinthető automatizált döntéshozatalnak, mert az – a játékszabályban foglalt feltételek teljesülése esetén – teljesen véletlenszerűen történik, ugyanakkor a sorsolás és a nyeremény megküldése a GDPR 22. cikk szerint sem minősül automatizált döntéshozatalnak a következők miatt:

 • a döntéshozatal nem (kizárólag) automatizált adatkezelésen alapul (Játék- és Nyereményszabályzatban foglalt feltételek nem automatikus módon történő ellenőrzése!),
 • a döntéshozatal (Nyertes kiválasztás és a nyeremény átadása) nem jár súlyos következményekkel az érintettre nézve, figyelemmel arra, hogy az adatkezelés hatása nem kellően nagy, mert nem befolyásolja az egyén anyagi körülményeit, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését, nem befolyásolja a foglalkoztatási lehetőségét, és az oktatáshoz való hozzáférését.

10.[11.] Harmadik országba történő adattovábbítás

A Minecraft Microsoft terméknek minősül, így a személyes adatok továbbításra kerülnek harmadik országba, mely adattovábbítás a Bizottság megfelelőségi határozatán alapul, figyelemmel arra, hogy a Microsoft csatlakozott az EU-USA Adatvédelmi Keretrendszerhez (dataprivacyframework.gov/list).

Egyebekben az Érintettek személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országbeli adatkezelőkhöz, illetve adatfeldolgozókhoz.

11. Érintett jogai

Az Érintett jogosult arra, hogy

A. kérésére visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférési jog),

B. kérésére az Adatkezelő a pontatlan személyes adatait indokolatlan késedelem nélküli helyesbítse (helyesbítéshez való jog),

C. kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog), amennyiben ennek GDPR 17. cikke szerinti feltételei fennállnak,

D. kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt valamelyik feltétel teljesül (adatkezelés korlátozásához való jog),

E. kérésére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek GDPR 20. cikkében foglalt feltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog)

F. a GDPR 21. cikke szerint tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (tiltakozáshoz való jog),

G. ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen - ideértve a profilalkotást is - alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené (automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást),

H. az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor korlátozás nélkül visszavonja (hozzájárulás visszavonása), azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

12. Eljárási szabályok

Kérelmed nyomán indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül írásban tájékoztatunk a megtett intézkedésekről. Amennyiben kérésednek teljesítésére 1 hónapnál hosszabb idő szükséges (figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára), úgy erről a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül, indokolással együtt tájékoztatunk és a határidőt legfeljebb további 1 hónappal hosszabbítjuk meg. Költségtérítést érvényesítünk, ha kérelmed egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzó. A költségtérítést a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával és az adminisztratív költségek figyelembevételével határozzuk meg, melyről írásban értesítjük. A már megfizetett költségtérítést visszafizetjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. Ha a fenti A)-H) pontok szerinti kérelmedet nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 1 hónapon belül írásban vagy a hozzájárulásoddal elektronikus úton közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A kérelem elutasítása esetén tájékoztatunk a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

13. Jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Érintett személyiségi jogát megsérti, az Érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Érintett bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.) arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

14. Záró rendelkezések

A jelen Adatkezelési Tájékoztató változtatásának jogát kifejezetten fenntartjuk. A mindenkor hatályos Tájékoztató szövege a Jövőálló Akadémia weboldalonWebsite-on (jovoalloakademia.hu), a promóció időtartama és az adatkezelés időtartama alatt folyamatosan elérhető.

Jelen Tájékoztató visszavonásig érvényes!

Kelt: Budapest, 2024.05.08.....

Az Adatkezelő nevében
az MMS Communications Hungary Kft., mint adatfeldolgozó

Sütiket használunk
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Beállítások megnyitása" gombra kattintva és a Sütitájékoztatóban olvashatsz.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..