Jövőálló.Kampusz Játék- és Nyereményszabályzat

KÉRJÜK, HOGY A JÁTÉKSZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK ABBAN AZ ESETBEN VEGYÉL RÉSZT A VERSENYBEN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ

 

1.       A VERSENY SZERVEZŐJE

A „Jövőálló.Kampusz” (továbbiakban: „Verseny”) szervezője a Samsung Electronics Zrt. (székhely: 5126 Jászfényszaru, Samsung tér 1.; cégjegyzékszám: 16-10-001767; adószám: 10276451-2-16) (a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő”). A Verseny honlapja a jövőállóakadémia weboldalán érhető el (továbbiakban: „Verseny Weboldala”).

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az MMS Communications Hungary Kft. (székhely: 1056 Budapest, Irányi utca 17.; cégjegyzékszám: 01-09-075283; adószám: 10516771-2-44) illetve a az ügynökség által megbízott Universum 8 Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49., cégjegyzékszám: 01-10-049401, adószám: 26084673-2-43) látja el.

 

2.       RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS A RÉSZVÉTEL ALAPELVEI

2.1     A Versenyben kizárólag olyan cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik a részvétel időpontjában legalább 18 évesek, vagy azok a 18 év alattiak, akiknek törvényes képviselője a Versenyben való részvételhez a Versenyre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóban (továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) írtak szerint hozzájárult (a továbbiakban: „Játékos”). A Szervezővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint a Szervező megbízottjai és alvállalkozói és a velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személyek, valamint azok közeli hozzátartozói a versenyből ki vannak zárva.

2.2     A Játékosok a Versenyben történő részvételük során a Szervező rendelkezésére gamertag és e-mail címük alapján kerülnek azonosításra. Az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.3     A Részvétel fennállásának feltételeit a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Versenyből kizárhatja.

2.4     A Verseny szempontjából szabálytalannak minősülnek azon a megnyilvánulások, amelyek (i) obszcén szavakat tartalmaznak, (ii) szexuális tartalmúak, (iii) sértik a jó ízlést, (iv) vallási, politikai, gyűlöletkeltő vagy egyéb sértő szövegeket tartalmaznak, (v) alkohol/kábítószer/cigaretta fogyasztására utalnak, (vi) a Verseny témájától eltérő tárgyat, illetve a Szervezőtől „idegen” feliratot tartalmaznak, (vii) internetes honlapról vagy bármely más úton letöltöttek, (viii) reklám értékűek, (ix) a Szervező jó hírnevét sértik, (x) sértik valamely harmadik személy szerzői vagy egyéb jogát, (xi) jogsértők.

2.5     A Verseny során tanúsított magatartásért, valamint tartalmáért a Játékos vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Játékos viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek bármilyen kifogása merülne fel a Játékos által készített alkotással összefüggésben, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Játékost terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Szervező jogosult a Játékosra áthárítani. Szervező fenntartja a jogot, hogy a fenti 2.4 pontban írt alapelveket megsértő Játékost a Versenyből azonnali hatállyal kizárja.

 

3.       VERSENYEK LEÍRÁSA

3.1     Építő Verseny

3.1.1  A Verseny célja, hogy a Játékosok önállóan (vagy maximum 4 fős csapatban) egyedi és lenyűgöző építményeket hozzanak létre a Minecraft játékon belül létrehozott privát szerveren. A Játékosoknak az Építési Időszak áll rendelkezésre, hogy megtervezzék és megépítsék álmaik építményét.

3.1.2  Építési Időszak: 2024.05.09 napjától 2024.06.03 napjáig tartó időszak, amely alatt a Játékosok az építést végezhetik a regisztrációt követően.

3.1.3  Az elkészült alkotások a Verseny Weboldalán szavazáson vesznek részt, és a tíz legtöbb szavazatot kapott alkotás kiválasztásra kerül az Építési Időszak végén.

3.1.4  Szavazóshow: 2024. június 10. napján kerül megrendezésre, ahol négy neves gamer / influencer választja ki a legjobb építményt a szavazatok alapján kiválasztott tíz építmény közül (a továbbiakban: Nyertes Alkotás). A Döntő Élő Show keretében külön közönség szavazás is történik, és a Döntő Élő Show-ban legtöbb közönség szavazatot kapott építmény külön is kihirdetésre kerül (a továbbiakban: Közönségdíjas Alkotás).

3.2     Jövőálló.Kampusz

3.2.1  Ebben az aktivitásban egy virtuális konferenciaterem jön létre. Ebben a térben keressük majd jövőkutatókkal a választ arra a kérdésre, hogyan fogunk dolgozni majd a jövőben. Az előadások mellett a Játékosoknak egyéb aktivitásokon való részvételre is lehetőségük lesz.

3.2.2  Privát szerveren elérhető Minecraft alapú játékok, amelyek már 2024.05.09. napjától elérhetők:

BedWars: egy csapat alapú stratégiai játék, ahol a cél az ellenfelek ágyainak megsemmisítése és a saját ágy védelme.

SkyPVP: egy PvP (játékos kontra játékos) mód, ahol a játékosok lebegő szigeteken harcolnak a túlélésért.

Duel Arena verseny: egyéni vagy csapatalapú PvP összecsapások egy arénában.

3.2.3  Élő Show: 2024. június 14. napja. A Játékosok a Jövőálló Kampusz előadásain, a fent írt játékokban, és egyéb meghirdetetett aktivitásokban vehetnek részt.

 

4.       RÉSZVÉTEL MÓDJA

4.1     A Versenyen való részvételhez a Játékosoknak regisztrálniuk kell a Verseny Weboldalán, és el kell fogadniuk a Játék- és Nyereményszabályzatban foglaltakat, valamint a regisztrációval kell megerősíteniük a Verseny Adatkezelési Tájékoztatójának megismerését.

4.2     Minden 18 év alatti személy esetén kötelező feltétele a részvételnek a törvényes képviselői hozzájárulás megadása.

 

5.       NYEREMÉNYEK

5.1     A Döntő Élő Show-ban az influenszerek által kiválasztott Nyertes Alkotások díjai:

1. helyezett: Samsung Galaxy Buds 2 a csapatlétszámtól függően (legfeljebb 4 db) + 15.000 Ft-os Media Markt utalvány/ fő.

2. helyezett: Samsung FE Buds a csapatlétszámtól függően (legfeljebb 4 db) + 10.000 Ft-os Media Markt utalvány / fő

3. helyezett: 15.000 Ft Media Markt utalvány / fő

5.2     A Közönségdíjas Alkotás díja: Samsung FE Buds a csapatlétszámtól függően (legfeljebb 4 db).

5.3     In-game jutalmak és feloldható nyeremények az Építő Verseny és a Jövőálló Akadémia során elérhető aktivitások (a 3.1 pontban írt Építő Verseny, a 3.2.1 pontban említett előadások és a 3.2.2 pontban említett játékok) során:

5.3.1  Napi Login Reward Box: Minden belépő Játékos napi jutalmat kap.

5.3.2  Golden Ticket: Ritka jutalom, különleges eseményekhez és kihívásokhoz.

5.3.3. Feloldható Nyeremények: A "goals modul" használatával a Játékosok különféle nyereményeket szerezhetnek, amelyek aktivitásuk alapján nyílnak meg. A megnyílt nyeremények a Játékosok között sorsolással kerülnek kiosztásra. A lehetséges nyeremények a következők:

Samsung Hordozható SSD 500 GB - 5 db

Samsung BUDS FE - 1 db

Samsung Odyssey G5 Gaming Monitor - 1 db

SamsungGalaxy S24+ - 1 db

5.3.4  Az Építő Verseny során a Játékosok között kisorsolt nyeremény:

15.000 Ft értékű Media Markt utalvány - 5 db

5.4.    A Verseny Weboldalán szavazók között kisorsolt nyeremény:

                     15.000 Ft értékű Media Markt utalvány - 10 db

5.5.    A Szavazóshow és az Élő Show alatt, a Twitch stream nézői ( twitch.tv/theicebluebirdközött kisorsolt nyeremény:

5 db 10.000 Ft értékű Media Markt utalvány

5.6     Amennyiben egy kisorsolásra került Játékos az értesítést követő 20 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot az Adatkezelési Tájékoztatóban leírt módon, illetve a nyereményét nem veszi át, akkor a Szervező újra sorsolja a nyereményt.

5.5.    A fenti 5.1 – 5.5 pontokban írt nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény) másra nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A Szervező a Nyeremények esetleges hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, és a Nyeremények vonatkozásában szavatossággal, jótállással nem tartozik felelni, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Az Influenszerek a Nyeremények tekintetében semmilyen felelősséggel nem tartoznak.

 

6.       NYERTES JÁTÉKOSOK ÉRTESÍTÉSE

6.1.    A Szervező a játékon belül az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint veszi fel a kapcsolatot a nyertes Játékosokkal, amely során az Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett további adatokat kér be a nyeremények kézbesítéséhez.

6.2.    A Szervező az kapcsolatfelvételtől számított 30 napon belül kézbesíti a nyereményt a nyerteshez.

6.3.    A Szervező kizárja azt a Játékost, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megadott személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.       ADÓZÁS

Szervező vállalja, hogy a nyereményekkel kapcsolatban felmerülő személyi jövedelemadót (SZJA) és szociális hozzájárulási járulékot megfizeti. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

 

8.       ADATVÉDELEM ÉS SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

8.1     A Verseny során a részvétellel kapcsolatos jogvitákra a magyar jog az irányadó.

8.2     A Versennyel kapcsolatos adatkezelésre az Adatkezelési Tájékoztatója szerint kerül sor, ami a Versenyre történő regisztráció során elérhető, ezt követően pedig megtekinthető a Verseny Weboldalán.

8.3     A Játékos a jelen szabályzat elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített építmények a Jövőálló Akadémia marketing és PR kampánya során bemutatásra kerüljenek, továbbá kijelenti, hogy az alkotások eredeti munkák, nem sértik harmadik fél jogait, és vállalja a jelen kijelentésből eredő minden felelősséget.

8.4     A Versenyben részt vevő személyekhez és termékekhez kötődő szellemi tulajdont a Játékosok kötelesek tiszteletben tartani, és semmilyen védett, szerzői jog, iparjogvédelmi oltalom vagy egyéb
kategóriába sorolt szellemi tulajdont, márkajelzést, ismeretet nem jogosultak a Szervező és a szellemi tulajdon jogosultjának előzetes beleegyezése nélkül üzleti céllal felhasználni.

 

9.       ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1     A Verseny bármely hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – a Szervező érdekkörén kívül eső - elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9.2.    A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Versenyből.

9.3.    Szervező fenntartja a jogot, hogy a Verseny feltételeit módosítsa, ideértve a nyereményjáték megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Verseny egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. A módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul érvényesíthetik. A Versenyben való részvétel önkéntes. A Versennyel kapcsolatos felelősség korlátozások és felelősség kizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.

9.4.    Szervező nem tehető felelőssé a Verseny téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik

9.5.    Jelen szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és a Versenyben való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

9.6.    Amennyiben a jelen szabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen szabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen szabályzat érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

Budapest, 2024. május 8.

Sütiket használunk
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Beállítások megnyitása" gombra kattintva és a Sütitájékoztatóban olvashatsz.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat..